25. výročí DCHB

Kurz můžeme uspořádat na zakázku přímo pro vás ve vámi zvoleném termínu.

Týmová práce a spolupráce

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

 • Schopnost pracovat v týmu
 • Poskytnout posluchačům informace o sestavování týmů, týmových rolích a výběru vhodných pracovníků
 • Schopnost sestavovat a rozvíjet pracovní skupiny

Jednotlivá témata:

 • druhy pracovních skupin v NNO, specifika jejich zvláštnosti
 • principy výběru lidí do pracovního týmu
 • proces přeměny pracovní skupiny v tým
 • role vedoucího týmu a styly vedení týmu v organizaci a v NNO
 • techniky týmového řešení problémů, SWOT analýza, analýza příčin a následků, 6 klobouků, SIPOC 
 • pravidla a nástroje řízení drobných projektů v prostředí neziskových organizací

Kód kurzu: 9936

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

LektořiPhDr. Vladimír Hřebíček

Číslo akreditace: 2012/1428 - SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

 • 100 % účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70 %