25. výročí DCHB

V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Role manažera v moderním managementu 21. století

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

 • znát své osobní kvality
 • znát profesionální typy osobnosti
 • znát výhody delegování a jak delegovat
 • umět si zorganizovat vlastní čas, znát 3 pilíře úspěchu
 • znát metody stanovení priorit a eliminace zlodějů času
 • umět ovlivňovat osobní kvality spolupracovníků různými rozvojovými aktivitami
 • umět získat náhled a systémový přístup k efektivnímu výkonu manažerské práce

Jednotlivá témata

 • management a manažer
 • osobní rozvoj vedoucího pracovníka
 • manažerská komunikace a asertivita
 • základy manažerských dovedností

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Rozsah semináře: 16 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9967

Číslo akreditace: 2013/0754-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Ing. Pavel Svobodník, MBA

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění závěrečného testu na 70%