25. výročí DCHB

Kurz můžeme uspořádat na zakázku přímo pro vás ve vámi zvoleném termínu.

Řízení změn v organizaci poskytující sociální služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Účastníci získají znalosti a dovednosti pro realizaci změny v sociální organizaci.

Jednotlivá témata:

  • Teorie řízení změny
  • Metody použité při řízení změny
  • Specifika změn v organizaci poskytující sociální služby
  • Postup řízení změny podle modelu osm kroků změny

Kód kurzu: 9930

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2012/1291 - SP/VP

Lektor: Dr. Jiří Toman, CSc.

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%