25. výročí DCHB

Management v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní průřez do problematiky managementu, napomůže porozumět manažerským termínům a dalším adekvátním používaným termínům.

Jednotlivá témata:

  • základní pojmy managementu
  • manažerské funkce
  • hospodaření s časem manažera v sociálních službách - TIMEMANAGEMENT
  • plánování
  • organizační struktury
  • vedení lidí a motivace

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Doporučujeme tento kurz absolvovat s následujícím akreditovaným kurzem Management v sociální praxi.

Kód kurzu: 9916

Rozsah semináče: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Číslo akreditace: 2012/1427-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%