25. výročí DCHB

Management v sociální praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz poskytne účastníkům základní vhled a praktické návody jak se orientovat a jak se pohybovat v oblasti manažerské komunikace, koučování, týmové spolupráce, zvládání stresu a motivace.

Jednotlivá témata:

  • manažerská komunikace v sociálních službách
  • osobnostní motivační a hodnotící pohovory
  • zvládání stresu
  • základy koučování
  • týmová spolupráce
  • kultura organizace
  • učící se organizace

Doporučujeme tento kurz absolvovat s předchozím akreditovaným kurzem Management v sociálních službách.

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Kód kurzu: 9917

Rozsah semináče: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Oldřich Haičman

Číslo akreditace: 2012/1426-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1120 Kč bez DPH, (cena pro zaměstnance DCHB je 1020 Kč)

Jednotná cena od 1.5.2016 1270 Kč bez DPH! 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!