25. výročí DCHB

Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Leadership a moderní způsoby vedení lidí

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

 • znát styly vedení a způsoby ovlivňování druhých pomocí komunikace a motivace
 • znát charakteristiky stylů vedení
 • znát principy leadershipu a umět praktikovat potřebné dovednosti v efektivním vůdcovství
 • znát význam leadershipu pro pracovní i osobní život
 • uvědomovat si vlastní přístup k riziku a umět posílit schopnost překonání překážek
 • umět vést, usměrňovat sebe a ovlivňovat druhé, chovat se proaktivně
 • umět aplikovat techniky efektivních interpersonálních vztahů

Jednotlivá témata

 • budování a vedení pracovního týmu
 • leadership
 • vedení lidí pomocí leadershipu
 • efektivní řízení porad

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Rozsah semináře: 16 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9968

Číslo akreditace: 2013/0753-SP/VP

Forma výuky: prezenční

Lektor :Ing. Pavel Svobodník, MBA

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění závěrečného testu na 70%