25. výročí DCHB

 V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Základy média-tréninku pro neziskové organizace

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, pracovníci vztahů k veřejnosti, propagace, vedoucí služeb a všichni, kteří mají v kompetenci komunikovat s médii

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky se správnou komunikací, s veřejností a medii. Praktickým nácvikem směřovat k zdokonalení metod oslovování médií, udržování partnerského kontaktu s nimi, nabývání jistoty ve všestranné mediální komunikaci s ohledem na media mix. Umět odborně prezentovat svoji práci, sociální projekty, neziskovou organizaci.

Jednotlivá témata:

  • Jak šířit dobré jméno organizace ve vztahu k médiím
  • Novinář jako partner
  • Tréma jako přítel
  • Základy strukturovaného sdělení pro tištěná a internetová média
  • Internetová média
  • Workshop dovedností textového oslovování
  • Základy prezentace před rozhlasovými médii a kamerou
  • Audio a video workshop

Rozsah semináře: 7 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9965

Forma výuky: prezenční

Č. akreditace: 2013/0751-PC/SP/VP

Lektorka: Mgr. Diana Tuyet-Lan Kosinová

Cena: 1125 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!