Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Co nám brání hudebně se uvolnit, jsou bloky, které nosíme v sobě. Zkušenost s necitlivou kritikou rodičů či učitelů hudební výchovy nám znemožňuje přístup k vlastním tvůrčím možnostem. Improvizace tedy nemusí být jen umělecká hra s harmonií, melodií a rytmem, ale i příležitost k tomu, být takový, jaký jsem.V přátelské atmosféře zvuků, rytmů a ticha je možné vytvořit podmínky pro zdravý osobnostní růst a zrání a nabídnout zážitek radosti a sounáležitosti. Je prostorem svobody, kde lze posouvat hranice vlastního jednání, vnímání a poznávání.

Hra s improvizací může žít napětím, pohybem, oduševnělostí a vtipem, ale také jistými pravidly, pořádkem, intuicí a fantazií.

Přirozeným cílem workshopu je především prožitek radosti a úspěchu, účast na společném „muzicírování“, vzájemné naslouchání a sdílení. Díky této zkušenosti se účastníkům otvírají možnosti pro další originální tvorbu a vlastní invenci. Někteří lidé v této fázi nepotřebují radit a sami vycítí co se do zvolené melodie či rytmu hodí, jindy můžeme vybrat jeden až dva tóny či jednoduchý rytmus, který se dá snadno naučit.

Cílem dopoledního programu bude nejprve postavit základy bezpečného prostředí pro všechny zúčastněné a následná nenásilná cesta k hudební improvizaci, prostřednictvím hudebních nástrojů, zvuku, hlasu beze slov… Vytvoříme společně „hudbu“ a nahrajeme si ji na audio záznamník. Bude mít předem domluvené téma a jasně definovaný začátek a konec. Vše s maximální podporou pro otvírání se a hudební invenci účastníků.

Hra na hudební nástroj, či jiný výrazový prostředek (hlas, pohyb…) bezprostředně zrcadlí vnitřní svět hráče. Klient může prozkoumat a vyjádřit pocity, které jen obtížně vyjadřuje verbálně.

Hudební improvizací můžeme analyzovat dostatek/nedostatek energie, pasivitu/aktivitu, otevřenost/ uzavřenost, spontaneitu/kontrolu. Improvizace dává příležitost k možnosti volby a rozvoji kreativity.

Odpoledne se budeme věnovat technikám dýchání a hlasového otevírání s volným přesahem k rozvíjení improvizačních dovedností a hudební spontaneity. Technické zařízení looper bude třešničkou na dortu, budeme zkoušet vrstvit hlasy a nahrávat je do looperu. Vše hravou a nenásilnou formou. 

Zpěv je naprosto přirozený projev zdravého lidského chování. Kromě jiného přináší prožitek radosti, zvyšuje dechovou kapacitu a spojuje lidi.

Zpěvu se dá naučit, nejprve je však třeba trénovat naslouchání a vnímání různých tónů, melodií, rytmů v hudbě. Teprve potom má smysl podle slyšeného tvořit svým hlasem.

Na tento kurz volně navazuje akreditovaný kurz Základní techniky muzikoterapie při práci s klientem II. 

Kód kurzu: 99104

Č. akreditace: 2014/1340- PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: MgA. Pavlína Mariánková

Cena: 1470 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!