Úvod do fundraisingu a jeho praktické využití v neziskovém sektoru

Cílová skupina účastníků kurzu

začínající fundraiseři

Popis kurzu

Účastníci kurzu se seznámí s tím, co je nezbytné a nutné vědět, než začnou vykonávat práci fundraisera. Seznámí se, jaké znalosti jsou nezbytné pro tuto práci, kde vše je možné získat kvalitní teoretické znalosti. Jaké zahajovací kroky musí začínající fundraiser v neziskové organizaci udělat pro úspěšný fundraising. Bude řeč o nutnosti propojení s Public Relations. Jsou uvedeny hrozby, které mohou začínajícího fundraisera odradit a čemu je nutné se vyhnout. Dozví se, jak pracovat s veřejností, s jednotlivci, ve vztahu, dávat a dostávat. Dále se dozví, co je to fundraising v neziskovém sektoru, co přináší a obnáší.

Jednotlivá témata:

  • co je to fundraising, úvod do tématu
  • proč právě fundraising v sociální službě
  • nutnost dobrých teoretických znalostí o fundraisingu
  • praxe - kroky seznamovací a zahajovací
  • co může odradit od raisování
  • jak začít s fundraisingem - shrnutí

Kód kurzu: 99111

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/0056-VP

Lektor: Zdeněk Kousal

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!