Sebehodnocení v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu

 • Pracovníci získají znalosti sebehodnocení v procesu poskytování sociálních služeb
 • Naučí se používat základní metody sebehodnocení a hodnocení sociální služby
 • Umí sestavit a realizovat plán sebehodnocení
 • Všechny tyto poznatky umí uplatnit při komplexním zvyšování kvality poskytovaných služeb

Jednotlivá témata:

 • sebehodnocení a hodnocení kvality v procesu poskytování sociální služby
 • sebehodnocení pracovníka pomáhají profese

  1/ Pracovní úkoly a kompetence

  2/ Dosavadní cíle – byly cíle stanoveny

  3/ Silné a slabé stránky zaměstnance

  4/ Vzdělávání a samostudium

  5/ Plánované cíle

  6/ Podmínky pro práci

  7/ Jaké jsou slabé a silné stránky sociální služby, ve které pracujete

 • zpracování sebehodnocení a hodnocení kvality v procesu poskytování sociální služby, ve které pracuji

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9978

Č. akreditace: 2013/1381-PC/SP/VP

Lektor: Mgr. Miloš Havlík

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!