Rizika uživatelů sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby, které poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

Popis kurzu

Účastník se seznámí se základním přehledem infekčních a parazitárních nemocí, které ho mohou potkat při výkonu pracovních povinností či styku s uživateli sociálních služeb. Získají základní informace o prevenci šíření nemocí, jak se chránit před nákazou, jak se zachovat a jak zamezit chronicitě nemoci. Seznámí se s prevencí nozokomiálních nákaz, s tvorbou nouzových a havarijních situací dle SQSS.

Jednotlivá témata

  • bakteriální nemoci, tuberkulóza
  • alimentární nákazy
  • infekční nemoci - hepatitidy, HIV, chřipka, pásový opar
  • parazitární nemoci, paraziti
  • nozokomiální nákazy
  • SQSS, tvorba akčních plánů zařazených do Nouzových a havarijních situací s Vyhláškou 505/2006 Sb.

Kód kurzu: 9979

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Typ vzdělávání: workshop

Číslo akreditace: 2013/1378 - PC/PP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Bc. Alena Zmrzlá

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

 Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  •  napsání krátkého výstupního testu na 80%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!