25. výročí DCHB

Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Psychologie samostatnosti a zvládání života

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci kurzu porozumí psychologickým a osobnostním aspektům a podmínkám zvládání nároků života a sebeřízení jako jednoho z faktorů posilování samostatnosti, nezávislosti a sociálního začlenění klientů sociálních služeb. Jsou seznámeni s životními kompetencemi nutnými k samostatnému zvládání života a sebe-řízení - autonomii. Jsou seznámeni s metodami rozvoje a posilování kompetencí ke zvládání života, a to jak pro práci s klienty, tak pro vlastní duševní hygienu.

Jednotlivá témata:

  • Definice základních pojmů
  • Psychologické podmínky úspěšného zvládání života
  • Vědomé zvládání života
  • Kompetence ke zvládání života - osm životních kompetencí
  • Cvičení k rozvoji životních kompetencí

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Rozsah semináře: 16 hodin

Typ vzdělávání :workshop

Kód kurzu: 9962

Lektor: Michal Šalplachta, DiS.

Č. akreditace: 2013/0755-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!