25. výročí DCHB

Poruchy chování v praxi sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurz

Cílem tohoto akreditovaného workshopu je získat základní přehled o problematice speciální pedagogiky, podrobně se seznámit s etopedií (klasifikace poruch chování, jejich etiologie, systém péče o děti s poruchami chování, praktické návody řešení různých problémových situací, se kterými se pracovník sociálních služeb setkává).

Jednotlivá témata:

  • obecná pedagogika
  • periodizace lidského života (rizikové faktory jednotlivých období)
  • úvod do speciální pedagogiky
  • etopedie - klasifikace poruch chování
  • etopedie - etiologie poruch chování
  • etopedie - legislativa
  • etopedie - systém péče o děti s poruchami chování
  • exkurz do ostatních pédií speciální pedagogiky ve vztahu k etopedii

Kód kurzu: 9995

Typ vzdělávání: workshop

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Mgr. Radek Vovsík

Číslo akreditace: 2013/1215- PC/SP/VP, akreditaci vydalo MPSV ČR

Forma výuky: prezenční

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  •  100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  •  splnění závěrečného testu na 70%

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!