Osobní rozvoj - jak si zlepšit náladu a být duševně svěží (nejen) na pracovišti

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

"A má se vědět co nejvíce, ovšem znát nikoli nepotřebné teze, nýbrž především věci potřebné k životu, aby se lidem lépe žilo, aby lidé lépe žili." (J.A.Komenský)

Kurz je zaměřen na oblast psychohygieny všedního dne, obsahuje ochutnávku postupů vedoucích k pochopení a respektování vlastní osoby, předcházení vzniku nemocí a syndromu vyhoření, rozvoji a podpoře duševního zdraví. Cílem kurzu je pomoci účastníkům sestavit balíček technik aktivní prevence, zahrnující každodenní prostředky regulace stresu a kompenzace pracovního vypětí.

Jednotlivá témata:

  • Rozvoj a podpora duševního zdraví
  • Zvládání stresu, možnosti relaxace
  • Zažívání úspěchu, pozitivní programování

Kód kurzu: 9949

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2014/0352-PC/SP/PP

Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!