25. výročí DCHB

Online fundraising a sociální média pro neziskové organizace

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Osvojení si nových nástrojů komunikace s veřejností pro získávání podpory sociální služby, oslovení potencionálních donátorů, potencionálních klientů pro činnost neziskové organizace v prostředí internetu.

Účastníci se naučí prakticky využívat internet a sociální média a využívat nástroje online fundraisingu.

Jednotlivá témata:

Základy interaktivní komunikace v online prostředí

 • Web 1.0 v neziskovém sektoru
 • Web 2.0 změna komunikace a fundraisingu
 • Co má obsahovat neziskový web
 • Příklady designu a struktury

Online fundraising a jeho využití v neziskových organizacích

 • Definice a vývoj
 • E-newsletter a e-mailing
 • Tvorba blogů
 • Dárcovské kampaně
 • Příklady

Internetové platformy pro online fundraising a jejich výběr

 • Dárcovské portály
 • Charitativní e-shopy
 • Online charitativní aukce
 • „Click to Donation“ systémy

Sociální média jako klíčový komunikační nástroj pro podporu online fundraisingu

 • Facebook a Facebook Apps
 • Twitter a Twitter aplikace
 • Youtube a Flicr
 • LinkedIn
 • Google plus a jeho aplikace
 • Mobilní web a komunikace

Plánování projektů online fundraisingu, jako účinného, synergického a měřitelného systému

 • Jak začít: organizování a plánování
 • Vytvoření online systému
 • Správa databáze dárců
 • Frekvence, časová náročnosti a náklady

Měření a analyzování úspěšnosti online fundraisingových projektů

 • Stanovení měřitelné cílů
 • Využívání online analytických nástrojů
 • Reporting a práce s daty
 • Příklady

Tvorba fundraisingové strategie a taktiky v online prostředí 

Kód kurzu: 9974

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2013/1382-SPVP

Lektor: PhDr. Petr Frey

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!