25. výročí DCHB

Mezilidské vztahy, pracovní normy a krizové situace v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Obsah kurzu

Workshop předkládá normy chování, které by měl pracovník dodržovat s ohledem na své zařazení v pracovním týmu. Účastníci jsou seznámeni s tím, jak vhodně jednat se svými spolupracovníky, nadřízenými i klienty. Na příkladech je poukázáno na chyby v pracovních vztazích, které vedou ke konfliktním situacím.

Jednotlivá témata:

  • Mezilidské vztahy a pracovní normy
  • Co očekává nadřízený od podřízeného
  • Jak přijímat pochvalu a kritiku
  • Jak vhodně kritizovat a děkovat
  • Vnitřní výpověď pracovníka
  • Etická pravidla při jednání s klientem 
  • Mobbing a bossing

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Kód kurzu: 99103

Typ vzdělávání: workshop 

Č. akreditace: 2013/1211-PC/SP/VP

Lektor : Mgr. Miloš Havlík

Forma výuky: prezenční

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!