Hranice ve vztazích při práci v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

V tomto akreditovaném kurzu se budeme věnovat tématu hranic. S hranicemi se potýkáme ve všech oblastech našeho života. Je dobré rozumět hranicím a jejich významu ve vztahu k sobě samému, ve vztazích, které žijeme s kolegy, nadřízenými, podřízenými, s našimi klienty, ale také v osobním životě. Proč jsou hranice v našem životě, v našich vztazích, v naší práci důležité? Co hranice jsou, jak se tvoří, jak jsou porušovány, jak je možné je chránit a měnit? Jak souvisí s hranicemi schopnost říci ne a jak s naší osobní zodpovědností. Jaké limity hranice stanovují nám a jaké našim klientům? Tyto a další otázky nás budou provázet tímto kurzem.

Jednotlivá témata

  • co hranice v našem životě, na pracovišti dělají
  • já a moje hranice
  • jak se hranice tvoří
  • hranice a schopnost říct ne
  • nerespektování hranic

Kód kurzu: 9926

Č. akreditace: 2014/1454-PC/SP/VP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: PhDr. Ludmila Novotná

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení:

  • 100% účasti na výuce, stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!