25. výročí DCHB

Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Základy soukromého práva

Cílová skupina účastníků kurzu

zejména pro sociální pracovníky, také pro pracovníky v sociálních službách, vedoucí pracovníky a ostatní zájemce

Popis kurzu

Cílem 8 hodinového akreditovaného kurzu je informovat o právní úpravě nového občanského zákoníku, z.č. 89/2012 Sb. s účinností k 1.1.2014 a porovnání změn oproti současné právní úpravě.

Jednotlivá témata:

 • systém práva v ČR
 • občanské právo
 • rodinné právo
 • absolutní majetková práva
 • dědické právo
 • smluvní právo
 • náhrada škody
 • pracovní právo
 • budoucí právní úprava

Kód kurzu: 9944

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: JUDr. Marta Šosová

Číslo akreditace: 2011/1104 - SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba lektora
 • písemný test splněný na 70%