25. výročí DCHB

Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Právo aktuálně a společně v soc. službách - Právní úprava rodinného práva v NOZ a sociálně právní ochrana dětí

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

V tomto akreditovaném workshopu budou mít účastníci možnost získat informace o nové úpravě rodinného práva, náhradní rodinné výchově a úkolech orgánů sociálně - právní ochrany dětí.

Obsah:

právní úprava rodinného práva dle nového občanského zákoníku

 • o   manželství
 • o   poměry mezi rodiči a dítětem
 • o   určování rodičovství
 • o   rodičovská odpovědnost, péče o dítě a jeho ochrana
 • o   zjišťování názoru dítěte
 • o   výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství
 • o   výkon práv a povinností rodičů, kteří žijí odděleně
 • o   vyživovací povinnost
 • o   podmínky pro úpravu rodičovského styku
 • o   úprava styku s příbuznými a jinými dalšími osobami
 • o   omezení, zbavení, pozastavení výkonu rodičovské odpovědnosti

náhradní výchova a úkoly orgánů sociálně-právní ochrany

 • o   právní úprava osvojení
 • o   zákonné důvody pro poručenství, veřejné poručenství
 • o   svěření do péče jiné osoby
 • o   podmínky pro výkon pěstounství, rozhodování o předpěstounské péči
 • o   ústavní výchova, důvody pro rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, sledování trvání ústavní výchovy
 • o   společná ustanovení o výživném
 • o   alimenty, musí rodiče platit dětskému domovu nějaké "alimenty", za jakých podmínek? 

novelizace dalších právních předpisů souvisejících s novým občanským zákoníkem

 • o   zákon o sociálně-právní ochraně dětí
 • o   zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy

Kód kurzu: 99105

Celkový rozsah: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektorka: JUDr. Bc. Alena Brožková

Číslo akreditace: 2014/0058-PC/SP/VP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání závěrečného testu na 70%