25. výročí DCHB

Jak zacházet s údaji o uživatelích sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Účastníci si osvojí informace jak zacházet dle legislativy, etiky s informacemi o uživatelích soc. služeb. Jak evidovat informace a zprávy o uživatelích.

Jednotlivá témata:

  • Požadavky zákona o ochraně osobních údajů a zákona o sociálních službách
  • Vedení dokumentace o poskytování soc. služby: požadavky SQSS na zpracování, vedení a evidenci dokumentace zájemců/uživatelů
  • Jaké údaje a k čemu vlastně potřebujeme?
  • Jak a kam údaje zaznamenávat a jak je ochránit před zneužitím? Přístupnost údajů jednotlivým subjektům (v rámci služby, mimo sociální službu)

Kód kurzu: 9910

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2012/1289 - SP/VP

Lektor: Mgr. Iva Kuchyňková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!