25. výročí DCHB

Dávky sociálního systému

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci, kteří poskytují pomoc příjemci příspěvku na péči

Popis kurzu

Cíle kurzu

 • Účastníci získají přehled o současném systému sociálního zabezpečení ČR, principech jeho jednotlivých pilířů a dávkách, které se k nim vážou.
 • Zvláštní pozornost je věnována systému dávek pro osoby se zdravotním postižením, příspěvku na péči a způsobů získávání kompenzačních pomůcek.
 • Účastníci kurzu se budou orientovat v současném sociálním systému.

Jednotlivá témata

 • Systém sociálního zabezpečení ČR a jeho pilíře
 • Systém sociálního pojištění, jednotlivé dávky a vyřizování žádostí
 • Státní sociální podpora, systém dávek a nárok na jejich výplatu
 • Sociální pomoc, životní minimum a pomoc v hmotné nouzi
 • Příspěvek na péči, stupně závislosti a jejich posuzování
 • Dávky pro osoby se zdravotním znevýhodněním

V případě zájmu alespoň tří osob bude kurz také zdravotně akreditován. Cena zdravotního osvědčení bude 20 Kč vybíraných v hotovosti na místě. Prosíme uvádějte do přihlášky, zda máte o zdravotní akreditaci zájem či ne.

Kód kurzu: 9904

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2013/0218-PC/SP/VP

Lektor: Mgr. Alena Krausová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!