Zvládání agrese v kontaktu s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci sociálních služeb

Popis kurzu

Kurz je určen pro pracovníky, kteří si chtějí vyzkoušet zvládání obtížných situací při práci s klientem a najít vlastní, specifickou cestu jejich adekvátního řešení. Cílem kurzu je nabytí základní orientace a sebejistoty v psychicky i fyzicky obtížných situacích při spolupráci s klientem spojených s různě projevovanou agresí. Vytvořit bezpečí pro exploraci vlastní agrese. Obeznámit se s vlastními tendencemi k projevům agrese a možnostmi jejich zvládání. Praktický nácvik fyzických intervencí šetrné sebeochrany vedoucí k zajištění vlastního bezpečí při zachování respektu a důstojnosti k uživateli.

Jednotlivá témata:

 • úvod do pojetí agrese, reakce a jednání, způsoby zvládnutí
 • fyzická interakce v modu variantních úchopů za zápěstí a předloktí, za ramena, objetí a chycení oběma rukama
 • fyzická interakce v modu variantních způsobů škrcení a chycení za oděv, následný nácvik všech probraných technik
 • průpravné cvičení na zastavení klienta vstupujícího do osobního prostoru pracovníka, konkretizace ohrožujících situací
 • pravidla bezpečného uspořádání pracovního prostoru
 • procvičování všech fyzických úchopů z prvního dne a fyzická interakce v modu variantních úchopů za vlasy
 • příčiny a varovné signály ústící v agresi a možnosti efektivní prevence
 • modelové situace verbální agrese, nácvik protitlaku a úkrytu
 • fyzická interakce v modu variantních  způsobů napadení na zemi a následné řešení konkrétních situacích účastníků
 • expozice napadení a ověřování vlastních možností použití nacvičených technik fyzické interakce
 • rekapitulace nejdůležitějších bodů, zhodnocení, mé zkušenosti

Kód kurzu: 9946

Lektoři: Mgr. Michal Horák a Daniel Kaucký, DiS.

Rozsah semináře: 16 hodin

Číslo akreditace: 2015/0787-PC/SP/VP 

Forma výuky: prezenční

Cena: 3560 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

 • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
 • zpětná vazba od účastníků kurzu a lektorů

 Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!