Základy validace podle Naomi Feil

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Péče o člověka s demencí s sebou přináší svá úskalí, ať už probíhá v domácím nebo institucionálním prostředí. Jak rodinní pečovatelé, tak i profesionálové se mohou setkat se situacemi, které jsou pro ně náročné a obtížně řešitelné. Pokud si s nimi nedovedou poradit, jsou ohroženi vysokou mírou stresu, který může přerůst až v syndrom vyhoření. Jednou z možností, která pečujícím může pomoci v kontaktu se seniory trpícími demencí, je validace, která představuje komplexní, na člověka orientovaný přístup k lidem s demencí. Napomáhá nejenom porozumět světu osob s demencí, ale poskytuje i podporu pečujícím a dodává jim energii, která jim při péči často schází. V první části kurzu budou představeny teoretické poznatky vztahující se k tématu demence, komunikace vhodné pro osoby s demencí. Objasnění pojmu validace podle Naomi Feilové se zaměřením na jednotlivé odborné autory ze kterých přístup čerpá, principy, fáze dezorientace a techniky. Kurz obsahuje praktická cvičení a práci ve skupině.

Jednotlivá témata:

  • Stárnutí - stárnutí populace, znaky zdravého stárnutí.  Demence - charakteristika onemocnění, symptomy a stádia demence.
  • Vhodné složky verbální a neverbální komunikace s lidmi s demencí.
  • Pojem validace podle Naomi Feil, osobnost Naomi Feil, cíle validace, postoj validujícího, principy validace.
  • Teorie potřeb - Maslow, životní stádia - Erikson a další.
  • Cílová skupina seniorů s demencí, pro které je validace vhodná. Pozadí stavů dezorientace.
  • Stádia dezorientace podle Naomi Feil - nedostatečná orientace, dezorientace v čase, stereotypní pohyby, vegetování.
  • Seznámení s technikami validace.

Kód kurzu: 99158

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2017/0070-PC/SP/PP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1570 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!