Základy technik v práci s klientem v humanistickém přístupu

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit a naučit  používat nové techniky vedení rozhovoru a seznámit je se specifickými technikami humanistických přístupů.

Jednotlivá témata:

  • Teoretická východiska humanistických teorií
  • Logoterapie a existenciální analýza
  • Sebezkušenostní cvičení
  • Nácvik rozhovorů dle určitého přístupu

Kód kurzu: 9952

Číslo akreditace: 2014/0055-PC/SP/VP

Rozsah semináře: 16 hodin

Lektor:  Dipl.-Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Forma výuky: prezenční

Cena: 2270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!