Základy nízkoprahových služeb a streetworku v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Účastníci se seznámí s reálnou praxí podepřenou teorií ohledně nízkoprahových služeb a nízkoprahových klubů a jejich terénní formou práce. Jádro kurzu tvoří informace o specifikách terénní sociální práce s dětmi, mládeží, závislými, mladými dospělými. Teoretický výklad bude pro ilustraci doprovázen vhodně zvolenými video ukázkami, které zachycují skutečnou realitu a praxi. Součástí kurzu bude rozbor případů z různých forem ambulantní a terénní formy práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy. Kurz bude praktickou ukázkou streetworku - terénní sociální práce, tj. od mapování, depistáže, přes prvokontakty, kontaktování či kontraktování až po individuální práci s klientem či skupinou, dotkneme se různých forem streetworku od přímého kontaktování až po novodobý trend - online formu. Kurz je šitý na míru a snaží se reagovat především na potřeby účastníků, dotýká se důležitých témat v oblasti nízkoprahových služeb.

Jednotlivá témata:

  • Úvod, Nízkoprahové sociální služby (NZDM, KC, terénní programy pro různé CS)
  • Terénní sociální práce (výhody a nevýhody)
  • Jak vybudovat kvalitní terénní formu práce
  • Cílová skupina a jak jí oslovovat v terénu či na klubu
  • Trendy ve streetworku
  • Osobnost kontaktního pracovníka/streetworkera
  • Rozbor kazuistik, modelové situace z praxe

Kód kurzu: 99154

Č. akreditace: 2016/0982 - PC/SP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Robert Knebl

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!