Základy individuálního plánování v sociálních službách

Cílová skupina: 

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Kurz je věnovaný problematice individuálního plánování v sociálních službách. Hlavním cílem kurzu je seznámit frekventanty s celkovým procesem individuálního plánování a jeho smyslu v sociální práci. Kurz připravuje klíčové pracovníky a další pracovníky, kteří jsou zapojeni do individuálního plánování s uživateli sociální služby, na jejich praxi. Obsah a rozsah kurzu je určen především začátečníkům v této oblasti působení, ale jeho zaměření uvítají i zkušenější pracovníci, kteří chtějí zrevidovat své základní postupy individuálního plánování. Kurz frekventanty krátce seznámí s historickým kontextem individuálního plánování v ČR a v zahraničí. Dále zde frekventanti získají informace k zákonným povinnostem, na které každá služba musí v oblasti individuálního plánování reagovat. Frekventantům bude představena komplexní metoda individuálního plánování v pomyslných krocích procesu individuálního plánování. Nejvíce času bude věnován kroku mapování možností spolupráce s uživatelem služby. V závěru se frekventanti dozvědí, jak lze celý proces vhodně zaznamenávat v písemné podobě.

Jednotlivá témata:

  •   Východiska a smysl individuálního plánování
  •   Proces individuálního plánování a jeho fáze
  •   Zákonné povinnosti sociálních služeb
  •   Možnosti písemné dokumentace k individuálnímu plánování, praktické ukázky

Kód kurzu: 9908

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc.Libor Třeška, DiS.

Číslo akreditace: 2015/0688- PC/SP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:  

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba od účastníků kurzu a lektorů

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!