Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Absolvent získá základní vhled do oblasti ergoterapie. Dozví se, jak trénovat motoriku s klienty, jak klienta podporovat v soběstačnosti, jak komunikovat a pečovat o lidi s různým postižením

Jednotlivá témata

  • ergoterapie obecně
  • ergoterapie cílená - zaměřená na trénink kognitivních a percepčních funkcí
  • ergoterapie cílená - zaměřená na trénink hrubé a jemné motoriky
  • ergoterapie cílená - zaměřená na soběstačnost
  • základní principy individuálního plánování
  • kompenzační pomůcky a jejich využití
  • charakteristika a způsoby práce s lidmi s různým typem postižení

Doporučujeme se také přihlásit na volně navazující Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II ! 

Rozsah kurzu: 8 hodin

Kód kurzu: 9963

Lektorka: Bc. Ladislava Chanovická

Č. akreditace: 2014/1452-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!