Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb II

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz bude zaměřen více prakticky do oblasti využití hlíny jako materiálu pro práci s klienty, dále do oblasti prožitkové ergoterapie, která zahrnuje kreativní techniky jako terapeutický prostředek pro rozvoj tvůrčího potenciálu klientů a na techniky, které rozvijí  motoriku, senzoriku a kognici. Dále se zaměříme na oblast ergonomie a využití ergonomických přístupů v oblasti pomáhajících profesí. Posledním tématem je oblast zahradní terapie, ergonomie v zahradě a využití zahradní terapie u cílových skupin klientů.

Jednotlivá témata

  • ergoterapie a co znamená ergonomie myoskeletární, psychosociální, participační, rehabilitační, v čem je dobrá a jak s ní pracovat, ergodiagnostika v ergoterapii, pracovní zátěž
  • zahradní terapie ve vztahu k hlavním oblastem v ergoterapii,  kde může zahradní terapie působit jako podpora - oblast motoriky, senzoriky, kognice
  • příklady zahradně terapeutických aktivit -příklady aktivit ve vztahu k různým cílovým skupinám
  • činnostní ergoterapie zaměřená na rozvoj tvůrčího potenciálu člověka. Využití alternativních materiálů - příklady využití tvůrčích aktivit při práci s různými typy klientů
  • hlína v ergoterapii, možnosti využití, způsoby zpracování, techniky při práci s různými typy klientů
  • využití hlíny pro podporu oblasti motoriky, senzoriky, haptiky a emocionální kontroly u klientů- příklady využití hlíny jako podpory

Doporučujeme nejdříve absolvovat kurz Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb, tento kurz na něj navazuje!

Rozsah kurzu: 8 hodin

Kód kurzu: 99136

Lektorka: Mgr. Markéta Jindřichovská Brabencová a Kateřina Mullerová, DiS.

Č. akreditace: 2016/0041-PC/SP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH, cena při absolvování kurzu Základy ergoterapie v prostředí sociálních služeb je 1200 Kč bez DPH.

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!