Základy aktivizace seniorů

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Obsah kurzu

Kurz nabízí přehled o základních aktivizačních programech pro seniory. Účastníci se naučí vhodně stanovit správnou úroveň obtížnosti aktivizace vzhledem k individuálním potřebám klienta. Dále ukáže, jak využít aktivizaci jako prostředku k obnovení či udržení stávajících schopností klienta.

Jednotlivá témata:

  • Cíle a předmět aktivizace v seniorském věku
  • Přehled základních aktivizačních technik
  • Kreativní techniky pro seniory
  • Kognitivní aktivizace
  • Stručná charakteristika jednotlivých terapií
  • Další formy aktivizace
  • Diskuze

Kód kurzu: 99112

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2018/0298-SP/PC

Lektor: Bc.Blanka Miličková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!