Výživa člověka, v době nemoci a ve stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Akreditovaný workshop je určen všem zájemcům z řad sociálních služeb, kteří se potřebují dozvědět souvislosti jak naše strava ovlivňuje zdravotní a psychický stav. Výživa je důležitou součástí každého člověka. Nároky na stavu se v určitých obdobích života mění. V době vážné nemoci jedince může být důležitou součástí léčby, různé stavy mohou vyvolat změny v chování jedince a zásadně jedince ovlivňovat (styl komunikace, motivaci, atd.) V pozdějším věku života člověka správný jídelníček napomáhá k udržení dobré duševní pohody a fyzického zdraví, umožňuje předcházet komplikacím spojeným s nemocemi ve stáří nebo mírnit jejich projevy, podporuje kognitivní funkce a přispívá k duševní pohodě jedince. Častými problémy jsou nadváha či obezita seniorů, stejně jako deficity některých makroživin, mikroživin v jídelníčku, nesprávný pitný režim. Kurz nabízí základní náhled na tuto problematiku, účinné motivace seniorů v oblasti zdravého životního stylu.

Jednotlivá témata:

  • Úvod do výživy, změna energetických nároků v průběhu dospívání, výživa v dospělosti, výživa a onemocnění
  • Fyziologické změny ve stáří, problémy související s výživou seniorů, typická onemocnění ve stáří, prevence těchto onemocnění, dlouhodobá nemoc jedince
  • Rizikové nutriety ve výživě seniorů, základní doporučení pro výživu ve stáří, pitný režim, účinná motivace seniorů v oblasti zdravého životního stylu
  • Nejčastější dietní omezení v souvislosti s onemocněními staršího věku (diabetes mellitus typu 2, dieta při srdečně – cévních onemocněních a jiné), prevence těchto onemocnění
  • Pohybová aktivita seniorů, zpomalení procesu stárnutí: „anti-ageieng“, podpora kognitivních funkcí. Diskuze – příklady z praxe a jejich řešení.

Do diskuze jsou vítány dotazy, které je možné zaslat rovnou s přihláškou do kolonky poznámka nebo na mail vzdelavani.dchb@charita.cz.

Kód kurzu: 99129

Rozsah semináře: 8 hodin

Č. akreditace: 2016/0714-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Bc. Martina Brázdová

Cena: 1320 Kč bez 21% DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • zpětná vazba lektora 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!