Uživatel drog jako klient sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Cílem tohoto kurzu je praktická orientace v drogové problematice, tipy a rady, jak pracovat s těmito klienty, získání náhledu na specifika práce s touto skupinou klientů. Budou probrány základní typy drog, druhy závislostí, strategie protidrogové politiky v ČR a v neposlední řadě bude dán prostor pro řešení konkrétních kazuistik.

Jednotlivá témata

  • úvod, historie užívání drog, základní společenské přístupy
  • drogová závislost a její příčiny
  • uživatel drog, práce se závislým klientem
  • síť péče o drogově závislé v ČR
  • přehled kategorií drog a jejich rizika
  • poradenství s drogově závislým
  • uživatel drog jako klient nedrogové sociální služby
  • rozbor konkrétních kazuistik

Kód kurzu: 9981

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Číslo akreditace: 2014/0977-PC/SP/PP

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Ing. Mgr. Ivo Vítek

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 85% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!