Uzdravující příběh. Základy narativních technik práce s klientem

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Cílem kurzu je účastníky seznámit a naučit  používat techniky narativního přístupu. Hlavními tématy jsou práce s příběhem, hledání alternativních identit v příběhu klienta, práce s jazykem. V průběhu kurzu se bude pracovat s technikami jako je práce s předpoklady, dekonstrukce, externalizace. V kurzu se frekventanti seznámí s možnostmi využití vedení rozhovoru v konstruktivistickém a narativním přístupu.

Jednotlivá témata:

  • Teoretická východiska narativního přístupu, konstruktivismus
  • Život jako příběh, jazyk jako východisko
  • Sebezkušenostní cvičení
  • Nácvik rozhovorů s využitím technik narativního přístupu

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Kód kurzu: 99114

Č. akreditace: 2016/0516-PC/SP

Rozsah semináře: 16 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Lektor: Dipl. - Theol. Univ. Stanislava Ševčíková, Ph.D.

Cena: 2350 Kč bez 21% DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 90% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině 
  • splnění závěrečného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!