Úvod do přístupu zaměřeného na člověka

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, osoby pečující

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s přístupem zaměřeným na člověka a možnostmi jeho využití při práci s klienty v sociálních službách a sociální práci. Přístup zaměřený na člověka poskytuje oporu pro komunikaci s klientem, práci se vztahem, posilování autonomie klienta, aktivizaci a motivaci klienta. Je výchozím přístupem pro rozšiřující metody jako jsou fokusing, preterapie, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory a další. Být zaměřený na člověka znamená nevycházet z toho, jací by lidé měli být, ale z toho jací jsou a jaké jsou jejich možnosti. V přístupu zaměřeném na člověka není důležité, co s klientem uděláme, ale jaké podmínky pro něj vytvoříme. Klíčem k osobnosti klienta je jeho prožívání, význam, který svému prožívání dává a naše schopnost mu porozumět.

Jednotlivá témata:

  • Představení přístupu zaměřeného na člověka. Filosofie a principy přístupu. Pohled na člověka. Teorie osobnosti.
  • Dostatečné a nezbytné podmínky změny: kontakt, inkongruence, kongruence, bezpodmínečné přijetí, empatie. Techniky rozhovoru.
  • Využití přístupu při práci s klientem. Podpora autononie, aktivizace a motivace. Fokusing, validace, plánování zaměřené na člověka, motivační rozhovory.
  • Nácvik vztahových podmínek, reflektování, aktivní naslouchání.
  • Reflexe praktického nácviku, diskuse k využití přístupu u klientů v kontextu zkušeností účastníků.

Kód kurzu: 9939

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: 2017/0056-PC/SP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu je:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!