Terénní sociální práce jako nástroj pomoci sociálně vyloučeným rodinám s dětmi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz seznamuje účastníky s pojmy sociální vyloučení a jeho příčiny, chudoba, terénní sociální práce a její výhody, případně úskalí, specifika terénní sociální práce s rodinami s dětmi. Teoretický výklad bude pro ilustraci doprovázen vhodně zvolenými filmovými ukázkami, které zachycují realitu života sociálně vyloučených rodin. Součástí kurzu bude rozbor kazuistik z terénní sociální práce, na kterých budou prezentovány konkrétní pracovní postupy a nácvik plánování poskytování sociální služby při řešení různých nepříznivých životních situací.

Jednotlivá témata:

  • objasnění pojmu sociální vyloučení, budou vysvětleny mechanismy jeho vzniku i důsledky, k nimž může vést a rizika, která sebou nese
  • problematika chudoby, která se sociálním vyloučením úzce souvisí
  • objasnění pojmu terénní sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách, výhody a omezení v kontextu soc. vyloučení a kompetencím terénního sociálního pracovníka
  • mnohoproblémová rodina, specifika práce s rodinou, kompetence pracovníka, cíle sociální práce s rodinou
  • konkrétní příklady dobré praxe, konkrétní životní situace, nastavení účinné sociální pomoci tzn. volba metody, postupu, doporučení k řešení, 2 filmové ukázky, které zachycují realitu sociálně vyloučených rodin a terénní sociální práci

Kód kurzu: 99134

Č. akreditace: 2015/0687 - PC/SP/VP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Robert Knebl

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!