25. výročí DCHB

Stížnost v sociální službě

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, ostatní zájemci

Obsah kurzu

 • Porozumět a pochopit smysl stížností, námětů a připomínek na kvalitu sociální služby. Uvědomit si přínos stížností, námětů a připomínek pro službu, pracovníky ve službě a především pro uživatele služby.
 • Seznámit se s nejčastějšími chybami při zpracování předpisu/pravidel pro řešení námětů, připomínek a stížností uživatelů sociálních služeb.
 • Podívat se na stížnost, připomínku či námět z pohledu uživatele sociální služby, pracovníků sociální služby a managementu. Význam komunikace při vyřizování stížnosti.

Jednotlivá témata:

 • Seznámení se standardemč. 7. Stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování soc. služby
 • Zkušenosti účastníků s přípravou předpisu, pravidel či jinou normou naplňující tento standard
 • Nejčastější chyby při přípravě předpisu, pravidel
 • Cvičení ve skupinkách - příprava osnovy a stručného obsahu předpisu, pravidel
 • Představení "Vzorového předpisu", porovnání 
 • Kdo přichází s náměty a připomínkami a kdo si stěžuje?
 • Osobní projednávání stížnosti s uživatelem sociální služby
 • Diskuze

Rozsah semináře: 8 hodin

Kód kurzu: 9966

Č. akreditace: 2013/0748-PC/SP/VP

Lektor : Mgr. Miloš Havlík

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!