Specifika v kontaktu s člověkem se zrakovým postižením

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, ostatní zájemci

Popis kurzu

Účastníci tohoto akreditovaného workshopu si vytvoří praktickou představu o vnímání s vážně narušeným viděním i zástupné roli náhradních smyslů v životě nevidomých. Pochopí také kořeny a zvláštnosti jednání některých nevidomých a slabozrakých osob a snadněji se tak vcítí do jejich role, aby mohl nabídnout adekvátní pomoc. Naučí se popisovat prostředí, volit správná slova, vyhýbat se nevhodným výrazům, nabídnout vhodným způsobem pomoc. Pochopí komunikační pasti ve verbální i neverbální komunikaci se slabozrakým nebo nevidomým, bude na ně připraven a dokáže se v těchto situacích adekvátně domluvit. Pochopí základy orientace v prostoru i možné překážky, což mu umožní lépe popisovat prostředí a předcházet možným nebezpečím.

Jednotlivá témata:

  • Představení skupiny osob s vážně poškozeným viděním
  • Jak se vzájemně vnímáme - předsudky a jejich projevy ve vzájemných interakcích
  • Předstírání nebo skutečnost? Specifika vnímání slabozrakého - pochopení projevů a reakcí slabozrakého, potencionální ohrožení a jejich řešení
  • Co oči nevidí? Specifika vnímání nevidomého - pochopení zvláštností mimozrakového vnímání, doprovod nevidomého, potencionální ohrožení a jejich řešení
  • Jak si vzájemně lépe porozumíme? - role mluveného slova, mimiky i gest ve vzájemné komunikaci s nevidomým a slabozrakým, která jsou ta správná slova a jak popisovat prostředí, informační deficit, nevhodný způsob komunikace
  • Řešení konkrétních problémů, se kterými se setkáte při práci s nevidomými a slabozrakými klienty

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Ing. Bc. Petr Karásek

Kód kurzu: 9951

Č. akreditace: 2014/0350-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!