Sociální péče o specifické skupiny dětí

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Jak pečovat o specifické skupiny dětí ohrožené chudobou, jiného etnika, děti, které zažily týrání, zneužívání či zanedbávání v rámci sociální služby? Jak přistupovat k problematice stigmatizace "dětí z azyláku"? Na tomto akreditovaném workshopu budeme společně hledat možnosti řešení, seznámíme se s možnostmi jak řešit dopady na psychiku dítěte. Seminář bude proložen kazuistikami a zkušenostmi z praxe.

Jednotlivá témata:

  • osobní vývoj dítěte
  • sociální práce s rodinou
  • škola, rodina a sociální pracovník
  • kontakt s okolím
  • diskuze

Kód kurzu: 99119

Č. akreditace: 2014/1456 - PC/SP/PP

Rozsah semináře: 6 hodin

Lektor: Bc. Blanka Mahdalová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1130 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!