Psychiatrické minimum

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Cíle kurzu:

 • Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychiatrie
 • Zprostředkovat účastníkům základní vhled do psychoterapie
 • Zlepšit vnímavost a profesionální přístup pracovníků k uživatelům služeb trpícím psychiatrickým onemocněním
 • Prostřednictvím případových studií podpořit transfer vědomostí do praxe

Jednotlivá témata:

 • Profesní role v psychiatrii; Biologické, sociální a psychologické determinanty; Základní symptomy a syndromy
 • Modely duševního onemocnění; Demence; Schizofrenie
 • Afektivní poruchy; Neurotické poruchy; Poruchy osobnosti
 • Biologická léčba; Psychoterapie a duševní hygiena; Socioterapie
 • Vztah jako součást práce s duševně nemocnými 
 • Právní aspekty v psychiatrii

Kód kurzu: 9928

Rozsah semináře:  16 hodin akreditovaného vzdělání

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Číslo akreditace: 2016/0199-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2660 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného programu:

 • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • splnění krátkého písemného testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!