25. výročí DCHB

První pomoc pro pracovníky sociálních služeb

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, fyzické osoby poskytující pomoc příjemci příspěvku na péči

Popis kurzu

Cílem kurzu je umět rozpoznat příznaky zhoršení zdravotního stavu klienta při náhlých životu ohrožujících situacích, umět prakticky řešit akutní stavy ohrožení života a zdraví u klientů v terénní a ústavní sociální péči. Účastníci se naučí zvládat organizaci na místě příhody, komunikaci s dispečinkem zdravotnické záchranné služby, součinnost se složkami IZS na místě.

Jednotlivá témata:

  • bezpečnost zachránce a postiženého, zhodnocení stavu postiženého, volání na tísňovou linku
  • poruchy základních životních funkcí - bezvědomí, zástava krevního oběhu, stavy dušení
  • krvácení - masivní zevní krvácení, krvácení z tělesných otvorů, vnitřní krvácení, prevence šoku
  • první pomoc u akutních neúrazových stavů - náhle vzniklé bolesti na hrudi, stavy dušnosti, poruchy hybnosti a řeči, křečové stavy, náhlé stavy při cukrovce, alergická příhoda, bolesti břicha
  • první pomoc u úrazových stavů - mozkolebeční poranění, poranění hrudníku, poranění břicha, poranění páteře, poranění končetin
  • ošetření ran, první pomoc u popálenin

Kód kurzu: 99110

Typ vzdělávání: workshop

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělání

Číslo akreditace: 2013/1379-PC/PP

Forma výuky: prezenční

Lektor: Bc. Jitka Fikarová

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení :

  • 100% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině 
  •  napsání krátkého výstupního testu na 80%

Tento kurz proběhne ve Žďáru nad Sázavou!

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde! 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!