Proměny základních životních potřeb s příchodem stáří

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz je určen pracovníkům, kteří pracují se seniory a zabývají se otázkou kvality života seniora, proměnou základních potřeb seniora ve třetí fázi života, adaptací seniora na nové prostředí. Kurz se bude zabývat otázkou, jak zvládat těžkosti v rámci komunikace, systémem podpory seniora, pozornost bude věnována ageismu, fyziologickým a psychologickým změnám v souvislosti s dlouholetostí. Jaké úkoly vyplývají pro pracovníky při procesu adaptace seniora na sociální zařízení.

Jednotlivá témata

  • co je to stárnutí
  • příprava na stáří a kvalita života
  • komunikační bariéry
  • problémové situace a jejich možné řešení
  • projevy diskriminace v péči o seniory
  • manipulace v komunikaci se seniory

Kód kurzu: 9991

Rozsah semináře: 6 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: 2014/1451-PC/SP/VP/PP

Lektor: Bc. Blanka Miličková

Forma výuky: prezenční

Cena: 1130 Kč bez DPH 

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba letora

 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!