25. výročí DCHB

Případová konference

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách, kteří poskytují sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi, příp. jiné sociální služby dle zákona

Popis kurzu

Případová konference představuje jeden ze základních znaků sanace rodiny. Principy případové konference jsou multidisciplinární spolupráce a vzájemná koordinace mezi odborníky při provázení rodiny a dítěte v jejich obtížné situaci.

Jednotlivá témata: 

  •  Prohloubení odborných znalostí a rozšíření praktických dovedností
  •  Zjišťování potřeb ohroženého dítěte a jeho rodiny
  •  Komunikační dovednosti pro práci s rodinou v průběhu přípravy
  •  Motivace rodiny ke spolupráci na realizaci sanačního plánu, apod.

Tento kurz pořádá DCHB ve spolupráci s organizací STŘEP (České centrum pro sanaci rodin)

Termíny konání: 

Lektorka: Věra Bechyňová, DiS.

Číslo akreditace: 2009/357 – SP

Cena: 4 000 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu:

Účastník získá po absolvování minimálně 80% hodin a odevzdání písemné závěrečné práce osvědčení o ukončení akreditovaného kurzu.

Na kurz se můžete informovat:

Tel: +420 734 435 189, +420 545 426 637, nebo vzdelavani.dchb@charita.cz

 

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!