25. výročí DCHB

Práce s rodinou v adlerovském duchu

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, kteří pracují s rodinami, rodiči, pěstouny či osobami, které se podílí na výchově dětí

Popis kurzu

V kurzu představíme způsoby, jak lze klienty podpořit v rozvoji rodičovských kompetencí. Účastníci si vyzkouší, jak lze v rozhovoru rozpoznat potřeby rodičů a dětí, jak rodiče ukotvit v rodičovské roli, jak jim nabídnout prostředky ke zlepšení jejich vztahu s dětmi a podpořit je ke změně.

Teoretický základ kurzu je postaven na principech individuální psychologie Alfreda Adlera. Ústředními tématy, se kterými budeme pracovat, jsou budování pocitu sounáležitosti v rodině, význam podporujícího přístupu ve výchově, rodinné konstelace a interakce v rodině, práce s rodičovskými přesvědčeními.

Jednotlivá témata:

Životní úkoly jedince v kontextu rodičovství a výchovy

 • nesprávná a mylná osobní přesvědčení ovlivňující rodičovské postoje, interpretace základních omylů a chyb;
 • jak formou rozhovoru oslovovat mylná rodičovská přesvědčení a konfrontovat je se zdravým rozumem.

Výchovné styly v rodině

 • výchovné styly v rodině a jejich důsledky pro vývoj dítěte a vztahy v rodině;
 • interpretace rodinné konstelace;
 • základní principy rodičovství založené na demokratickém výchovném stylu

 Povzbuzování v procesu práce s rodinou

 • jak dodávat odvahu dětem a jak děti odvahy zbavovat;
 • proces dodávání odvahy.

 V průběhu vzdělávacího programu se účastnící naučí:

 • prohlubovat náhled rodiče či pečující osoby na rodičovské postoje a z nich vyplývající kvalitu rodičovské péče;
 • využívat poznatky adleriánského přístupu pro strategické provázení rodičů a pečujících osob procesem změny postojů a péče;
 • osvojit si komunikační postupy a nástroje provázení, které rodiče či pečující osoby zkompetentňují, podporují je v jejich roli a pomáhají jim zažít úspěch a vytrvat.

Kurz i akreditace jsou pořádány ve spolupráci se společností MANSIO.

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 9920

Lektor: Mgr. Michaela Širůčková, Ph.D

Č. akreditace: 2013/1015-SP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2660 Kč včetně DPH 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70%

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!