Práce s motivací klienta a hranice služby

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se věnuje tématům práce s „nemotivovaným“ klientem, vztahu motivace klienta k hranicím služby a tématu ukončování služby. Práce s motivací klientů je jednou z nejdůležitějších otázek práce v sociálních službách vůbec. Kurz přináší odpověď na otázku „Jakým způsobem klienta motivovat?“ a dále na otázku „Kdy to má smysl a kdy už ne?“ Odpověď na druhou otázku je nutné vztahovat k hranicím služby (tedy k tomu, jaké si služba v práci s klientem klade cíle). Posledním tématem, probíraným v kurzu, je ukončování služby za předpokladu, že již byly u konkrétního klienta jeho cíle i cíle služby naplněny, nebo pokud tyto cíle naplněny být nemohou.

Co vám kurz přinese:

  • získáte rámec uvažování pro práci s nemotivovaným klientem
  • rozvinete si své dovednosti v oblasti motivace klienta ke změně
  • budete umět při práci s klientem vztahovat motivaci klienta k cílům služby
  • naučíte se plánovat ukončování sociální služby

Kurz pořádá TUDYTAM ve spolupráci s Diecézní charitou Brno.

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Číslo akreditace: A2017/0009-SP/PC/VP

Lektor: Bc. Dita Vojířová a  Mgr. Jan Paleček

Forma výuky: prezenční

Cena: 3200 Kč, (cena pro zaměstnance DCHB je 2800 Kč)

Aktuální termín spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!