Práce s emocemi v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Kurz se zabývá významem emocí v životě člověka. Kromě základních poznatků obecné psychologie nabízí také pohled gestalt psychoterapie, která se zaměřuje na práci s aktuálním prožíváním člověka. Účastníci se dozví, jak emoce identifikovat, co nám sdělují a jak na ně můžeme reagovat. Osvojí si také, jak pracovat s lidmi agresivními, smutnými, depresivními, úzkostnými, v panice či v mánii, tedy ve specifických situacích, kdy emoce výrazně ovlivňují jednání. Součástí bude i průběžná práce s vlastním prožíváním zážitkovou formou.

Jednotlivá témata:

  • Význam emocí a jejich základní druhy 
  • Chápání emocí v gestalt terapii. Vývojové aspekty 
  • Základní druhy emocí
  • Úzkost a úzkostné poruchy 
  • Práce s emocemi
  • Přehled základních psychických poruch souvisejících s emocemi.
  • Jak zacházet s lidmi, kteří prožívají silné či patické pocity.

Kód kurzu: 9985

Č. akreditace: 2014/0975-PC/SP/VP/PP

Rozsah semináře: 8 hodin

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Ondřej Ptáček

Forma výuky: prezenční

Cena: 1320 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!