Další termín tohoto kurzu bude na podzim 2016. V případě zájmu můžeme uspořádat kurz na vašem pracovišti, ve vámi zvoleném termínu.

Možnosti práce s klienty, kteří hledají pracovní uplatnění

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci, pracovní konzultanti projektů zaměřených na trh práce

Popis kurzu

Cíle kurzu:

Seznámit účastníky s praktickými postupy při práci s klienty se zdravotním postižením nebo sociálním znevýhodněním, kteří hledají pracovní uplatnění. Kurz se zaměřuje na podporu a provázení klienta procesem od mapování pracovního potenciálu, přes nalezení vhodné nabídky, efektivní oslovení zaměstnavatele a získání pracovního místa, až po úspěšnou adaptaci v novém zaměstnání.

Jednotlivá témata:

  • Mapování potenciálu klienta a jeho motivace
  • Vyhledávání nabídek práce
  • Rozvíjení kompetencí klienta v kontaktu se zaměstnavateli - sebeprezentace, elektronická, telefonická a osobní komunikace
  • Adaptace klienta na pracovní proces

Kód kurzu: 9948

Č. akreditace: 2014/0057-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Rozsah semináře: 8 hodin

Lektor: Mgr. et Mgr. Dana Sklenářová

Forma výuky: prezenční

Cena: 1270 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování semináře:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • splnění krátkého písemného testu na 70%
Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!