Motivace klienta ke změně v životě

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Tento akreditovaný workshop je určen pracovníkům, kteří se věnují přímé poradenské práci se svými klienty, a to především dlouhodobějšího charakteru. Je inspirován modelem spolupráce s klientem nazývaným "motivační rozhovory", který je orientovaný na vnitřní změnu jednání a rozhodování lidí. Jde o způsob spolupráce s klientem, který efektivně napomáhá dosahovat klientovi jeho cílů. Přístup motivačních rozhovorů může v sociální práci najít široké uplatnění. Kurz představuje základní principy, způsob myšlení i práce s klientem a předává myšlenkové i praktické založeného na motivaci, porozumění situaci, rozhodnutí se pro pozitivní sociální změnu a aktivizaci a využití zdrojů a možnosti žádoucích k dosažení stanovených cílů. Kurz je prakticky orientován, teoreticko-praktický výklad je doprovázen praktickými nácviky a dalšími aktivitami reflektujícími tento koncept práce s klientem a vlastní postavení pracovníka v tomto procesu.

Jednotlivá témata:

  • pojmy, představení techniky, využití, pět principů motivačního rozhovoru - vysvětlení jednotlivých principů
  • pět principů motivačního rozhovoru - Teorie a praxe komunikace s klientem
  • kroky v motivačním interview (10 kroků). Praktický nácvik, zpětná vazba lektora
  • překážky v motivaci uživatele (12 překážek). Praktický nácvik, zpětná vazba lektora
  • kolo změn - stupně změny a strategie jednotlivých stupňů
  • stadia klienta, role a úkoly terapeuta (prekontemplace, kontemplace, odhodlání, akce, udržování, konsolidace, nové dovednosti, relaps). Praktické nácviky
  • plán změny - doporučení pro tvorbu
  • práce ve skupinách, otázky, reflexe poznatků

Kód kurzu: 9922

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělání

Typ vzdělávání: workshop

Lektor: Mgr. Ladislav Ptáček

Číslo akreditace: 2016/0855-PC/SP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • minimálně 90% účast na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • napsání výstupního testu na 70%

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!