Metody práce s duševně nemocnými v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách, vedoucí pracovníci, osoby pečující, ostatní zájemci

Popis kurzu

Kurz umožňuje účastníkům lépe porozumět potřebám lidí s duševním onemocněním a seznámit je s možnostmi práce s nimi v sociálních službách. Účastníci se seznámí se specifiky v komunikaci s duševně nemocnými a se specifickými metodami sociální a psychosociální práce s nimi. Budou vedeni k porozumění lidem s duševním onemocněním, jejich potřebám, omezením i možnostem. Seznámí se s možnostmi zacházení s projevy psychopatologie při jednání s člověkem s duševním onemocněním pomocí komunikačních, vztahových a behaviorálních postupů.

Jednotlivá témata:

 • Potřeby lidí s duševním onemocněním, specifické potřeby; analýza potřeb podle Maslowa; potřeby podle A. Pessa; potřeby podle Grawa
 • Možnosti a omezení práce s duševně nemocnými, noc a pomoc; hranice pomoci; rámec pomoci; poslání sociálních služeb při práci s duševně nemocnými
 • Sociální služby pro osoby s duševním onemocněním, druhy služeb pro duševně nemocné; komplexnost služeb; komunitní služby
 • Komunikace s duševně nemocnými, vztah a komunikace; základy pro jednání; empatie; nehodnotící přijetí; opravdovost; techniky rozhovoru
 • Metody sociální práce s duševně nemocnými, psychosociální rehabilitace; casemanagement; rolový přístup; edukační programy; práce s jednotlivcem, skupinou a rodinou; techniky kotvení v realitě; techniky posílení (empowerment); motivační rozhovory
 • Práce s člověkem s demencí
 • Práce s člověkem se schizofrenií
 • Práce s člověkem s depresí
 • Práce s člověkem s neurózou

Rozsah semináře: 16 hodin

Kód kurzu: 9964

Lektor: Bc. Michal Šalplachta, DiS.

Č. akreditace: 2016/0198-PC/SP/VP/PP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

 • 90% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • napsání výstupního testu na 70% 

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!