Metoda validace podle Naomi Feil - stavy a fáze dezorientace, verbální a neverbální techniky komunikace

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci, vedoucí pracovníci

Popis kurzu

Účastníci se naučí rozeznávat stavy dezorienzace a jejich jednotlivé fáze podle bio-psycho-sociálních charakteristik. Podpoří vlastní empatii, kterou se naučí využívat v kontaktu s klienty. Seznámí se a naučí se využívat verbální a neverbální techniky. Prakticky si jednotlivé techniky vyzkouší.

Jednotlivá témata:

  • technika centrování, co se daří a co ne?
  • východiska a cíle validace, cílová skupina, význam validačního procesu
  • empatie ve validaci
  • kalibrace v komunikaci
  • I. fáze nedostatečné orientace a význam symbolů, verbální techniky k I. fázi
  • II. fáze dezorientace, emoce a potřeby v rozhovoru
  • III. fáze opakujících se pohybů a IV. fáze vegetace, neverbální techniky k IV. fázi

Podmínkou účasti na tomto kurzu je nutnost absolvování základního kurzu Metoda validace podle Naomi Feil.

Kód kurzu: 9993

Rozsah semináře: 8 hodin akreditovaného vzdělávání

Č. akreditace: A2017/0450-SP/PC/VP

Lektor: Mgr. Renáta Nentvichová

Forma výuky: prezenční

Typ vzdělávání: workshop

Cena: 1870 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%. 

Ukončení kurzu

Podmínky vydání osvědčení o absolvování programu:

  • 100% účasti na výuce stvrzené podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

Tento kurz se koná ve Žďáru nad Sázavou!

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!