Krizová intervence v praxi

Cílová skupina účastníků kurzu

pracovníci v sociálních službách, sociální pracovníci

Popis kurzu

Seznámíme se s úlohou krize v životě člověka, s jednotlivými typy krizí klienta a jejich řešení v rámci krizové intervence. Kurz poskytne základní teoretickou i praktickou přípravu pro efektivní pomoc osobám v krizi a posílí kompetence účastníků pracovat s klienty v jednotlivých krizových situacích. Účastník se seznámí se základní aplikací metody krizové intervence, naučí se pracovat s vlastními zdroji a strategiemi zvládání zátěže. Kurz bude zaměřen i na prohloubení sebepoznání a sebereflexi.

Jednotlivá témata:

 • teorie krize: definice, typologie, průběh a zvládání krize, rizika a potenciál krize
 • vyrovnávací strategie, patologický vývoj krize
 • trauma, stres, zvládání stresu
 • vymezení, definice a formy krizové intervence
 • základní strategie a praktické postupy v krizových situacích
 • navazování a udržování kontaktu s člověkem v krizi
 • technika adaptivního naslouchání
 • explorativní a supportivní techniky
 • vedení rozhovoru v krizové intervenci
 • práce s emocemi v krizové intervenci
 • psychohygienické aspekty práce s osobami v krizi
 • základní orientace ve vlastních zdrojích a strategiích zvládání

Kód kurzu: 9914

Rozsah semináře: 16 hodin akreditovaného vzdělávání

Lektor: Mgr. Bohuslava Horská

Číslo akreditace: 2015/1105 - PC/SP

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu:

Podmínkou vydání osvědčení je:

 • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
 • zpětná vazba účastníků kurzu a lektorů

Aktuální termín kurzu spolu s přihláškou naleznete zde!

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!