Jednání s klienty s problémy v chování v sociálních službách

Cílová skupina účastníků kurzu

sociální pracovníci, pracovníci v sociálních službách

Popis kurzu

Kurz účastníkům pomůže lépe chápat specifika různých typů klientů a nacházet funkční způsoby při práci s nimi. Obsahem kurzu jsou konkrétní techniky a přístupy, jejichž osvojení může pracovníkovi pomoci lépe zvládat situace, kdy si už s klientem neví rady.Klient pod vlivem návykové látky ( THC, alkohol, stimulační drogy), mlčící klient, nedobrovolný klient, klient v odporu, depresivní klient, suicidální klient, manipulující klient, agresivní klient.

Jednotlivá témata:

  • paradoxy profesionálního pomáhání
  • typologie komplikovaných klientů
  • uživatel drog, práce se závislým klientem
  • mlčící a nedobrovolný klient
  • agresivní klient
  • depresivní klient, suicidální klient
  • manipulující klient, práce s agresí
  • rozbor konkrétních kazuistik

Rozsah semináře: 16 hodin

Č. akreditace: 2014/1072-PC/SP/PP

Typ vzdělávání: workshop

Kód kurzu: 9999

Lektor : Ing. Mgr. Ivo Vítek

Forma výuky: prezenční

Cena: 2350 Kč bez DPH

Účastníkům, kteří jsou soukromými osobami nebo se účastní kurzu z jiného důvodu než z výkonu povolání, bude k ceně kurzu připočítána DPH ve výši 21%.

Ukončení kurzu

Podmínkou vydání osvědčení je:

  • 100% účasti na výuce stvrzená podpisem na prezenční listině
  • zpětná vazba lektora

 

Podpořte činnost Diecézní charity Brno
 

UPOZORNĚNÍ!

Při vyplňování příhlášky se vždy ujistěte, že formulář byl odeslán. Pokud Vám obratem nepřijde potvrzovací email, přihláška se neodeslala. V tomto případě nás neprodleně kontaktujte!